Bếp điện từ ABBAKA AB-268MIX

  • Kích thước khoét đá: 680 x 370 mm
  • Kích thước bề mặt: 750 x 450 mm
  • Bảo hành 2 năm