Bếp điện từ Eurosun EU-TE226

  • Kích thước khoét đá: 670 x 390 mm
  • Kích thước bề mặt: 736 x 416 x 70 mm