Bếp Từ Bosch PIA611F18E

  • Kích thước lắp đặt: 560 x 490 mm
  • Kích thước bếp: 583 x 513 mm
  • Bảo hành 2 năm