Bếp từ Bosch PIV975DC1E

  • Kích thước mặt kính : 916 x 527 mm
  • Kích thước lắp đặt : 880 x 490 mm
  • Bảo hành 2 năm