Bếp từ Bosch PXJ679FC1E

  • Vùng nấu 210mm (2.2 kW)
  • Vùng lớn nhất 280mm (2.6 kW)
  • Vùng nấu 145mm (1.4 kW)
  • Bảo hành 2 năm