Bếp từ Faster Fs-782I

  • Kích thước khoét đá: 680 x 380mm
  • Kích thước mặt kính: 710 x 410mm
  • Bảo hành 2 năm