Quạt trần trang trí 32DC-9071

12.500.000  5.900.000