Quạt trần trang trí 32YP-6002

7.150.000  4.050.000