Quạt trần trang trí 32YP-6018B

7.250.000  4.050.000