Quạt trần trang trí 44YP-6003

7.150.000  4.050.000