Quạt trần trang trí 44YP-6004

7.350.000  4.050.000