Quạt trần trang trí 44YP-6006

7.350.000  4.250.000