Quạt trần trang trí 44YP-6007

7.300.000  4.200.000