Quạt trần trang trí 44YP-6009B

7.250.000  4.050.000