Quạt trần trang trí 44YP-6011

7.500.000  4.200.000