Quạt trần trang trí 48YFT-1087A

10.000.000  5.000.000