Quạt trần trang trí 52WG-9081

7.150.000  4.050.000