Quạt trần trang trí 52WG-9082

7.350.000  4.050.000