Quạt trần trang trí 52WG-9083

8.000.000  4.900.000