Quạt trần trang trí 52WG-9085

7.200.000  4.025.000