Quạt trần trang trí 52YFA-1090

6.400.000  3.200.000