Quạt trần trang trí 52YFA-1096

7.000.000  3.500.000