Quạt trần trang trí 52YFT-1091

6.400.000  3.200.000