Quạt trần trang trí 52YFT-1093

8.000.000  4.000.000